4 OUDERS

De tienerjaren en vooral de puberteit is een belangrijke fase in het leven van je kind. Hij of zij ontwikkelt zich van kind naar tiener en van adolescent naar jong volwassene. Een ontwikkeling die grote veranderingen met zich meebrengt. Voor je kind zelf, maar ook voor de ouders. De persoonlijke ontwikkeling is in deze fase extra belangrijk: weten wat je voelt, denkt, wilt en wat je kunt. Deze bewustwording brengt je kind naar een volgende fase: het zelfstandig verder kunnen gaan als jong volwassene.

Grotere zelfredzaamheid en weerbaarheid

Soms loopt een tiener met (sociaal-emotionele) dilemma’s rond, waar hij of zij alleen niet uitkomt. Vaak is therapie niet nodig en is een coach voldoende. Als ouder kun je de juiste hulp nu eenmaal niet altijd bieden en dat is ook niet erg. totally teen coacht en begeleidt je kind bij het zélf vinden van een oplossing. Dit vergroot op de korte én lange termijn de bewustwording van je kind. Als gevolg hiervan verbeteren ook de zelfredzaamheid en weerbaarheid en is je kind beter in staat keuzes te maken.

Coaching op maat

De werkwijze is afhankelijk van de hulpvraag en de ontwikkeling van je kind tijdens het traject. Ik werk met diverse methodieken en gesprekstechnieken, integratief, waaronder:
RET (Rationeel-Emotieve Therapie)
Mission Possible
Voice Dialogue
Vaardigheidsspellen
Kwaliteitspellen (Kernkwadranten)
Gevoelsspellen (Grok)

Vertrouwelijkheid en veiligheid

De hulpvraag die wellicht deels is gevormd door de ouders, kan anders zijn dan de hulpvraag van je kind. Daarom is de vertrouwelijkheid en veiligheid tijdens het coachingstraject van groot belang. Zodra ik een traject start met je kind, blijft alles vertrouwelijk tussen hem of haar en mij. Ik ben er voor jouw teen. Ik help, je kind doet het. Daar waar mogelijk is de betrokkenheid van de ouders wél gewenst. Afhankelijk van de problematiek zijn 1 of 2 sessies samen met de ouders of opvoeders een positieve stimulans. Maar, het is niet altijd noodzakelijk en alles gebeurt in overleg met je kind.

Hoe ziet het coachingstraject eruit?

Het kennismakingsgesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Dit gesprek duurt meestal 30 tot 60 minuten. Is er een klik, dan gaat het coachingstraject van start. Je kind vult een intakeformulier in dat we tijdens de eerste sessie uitgebreid bespreken. Gemiddeld duurt een traject 10 sessies, afhankelijk van de hulpvraag en de inzet van je kind. Voor kinderen jonger dan 16 jaar is toestemming van de ouders verplicht.

Vergoeding zorgverzekeraar

Ik word als coach niet vergoed door de zorgverzekeraars. Sommige therapeuten wel, alleen vanuit aanvullende verzekering, wat betekent dat men deels de kosten zelf moet betalen. Wanneer je een 10-rittenkaart neemt, komt dat qua kosten op hetzelfde neer. Psychologen worden wel vanuit de basisverzekering vergoed, alleen zijn daar (helaas) enorme wachtlijsten.

 

 

 

image4ouders